Ο Νίκος Γιαννακόπουλος στις Talent Days του College Link (Μάρτιος 2023)