Καταρρίπτοντας το «αδύνατο» στην οροσειρά της Ροδόπης