Πώς γεννήθηκαν τα SPEAKids;


Μέσα από την προσωπική αναζήτηση και ενασχόληση με την επικοινωνία, τον δημόσιο λόγο και την ρητορική γεννήθηκε μια μεγάλη ιδέα.

Λένε ότι όλες οι μεγάλες ιδέες έρχονται, όταν έρθει και η στιγμή για να υλοποιηθούν.

Έτσι έγινε και στη δική μας περίπτωση.

Το theSPEAKids workshop γεννήθηκε ύστερα από τα βιώματα και τις αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας μας και στις δεξιότητες τις οποίες καλλιεργήσαμε, ακολουθώντας το μονοπάτι της δημόσιας ομιλίας και επικοινωνίας, το οποίο άλλαξε τη ζωή μας.

Σκεφτήκαμε, λοιπόν, ότι αν αυτές τις δεξιότητες μπορούσαμε να τις καλλιεργήσουμε, αναπτύξουμε και εξασκήσουμε από την παιδική μας ηλικία θα γινόμασταν ενήλικες με αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και σεβασμό, επικοινωνώντας εποικοδομητικά με τους γύρω τους αλλά και με τον ίδιο τους τον εαυτό, εκφράζοντας τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ιδέες μας με ουσιαστικό, επιδραστικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Έτσι αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το theSPEAKids workshop, το πρώτο workshop δημόσιας ομιλίας και επικοινωνίας για παιδιά.

Στο SPEAKids πιστεύουμε σε ένα κόσμο γεμάτο περιπέτεια, δημιουργικότητα και επικοινωνία.

Ένα κόσμο όπου η αγάπη για τη δημόσια ομιλία και την επικοινωνία θα αποτελεί καθημερινή συνήθεια.

Ένα κόσμο όπου τα παιδιά θα αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες για την καλύτερη δυνατή αρχή στη ζωή τους, ώστε να πραγματοποιήσουν μελλοντικά τα όνειρα τους.

Διότι, όπως έλεγε και ο Walt Disney: «Ό,τι μπορείς να ονειρευτείς, μπορείς και να το υλοποιήσεις.»

Γιατί ένα παιδί να παρακολουθήσει το SPEAKids workshop;


Σκεφτείτε έναν κόσμο όπου, τα παιδιά:

  • Μιλούν μπροστά στους συμμαθητές τους, στους δασκάλους τους και στον περίγυρό τους με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
  • Παίρνουν το λόγο στην τάξη, στις παρέες και σε κάθε περίσταση με θάρρος, παρουσιάζοντας τις ιδέες και τις σκέψεις τους.
  • Επικοινωνούν εποικοδομητικά τόσο με τους γονείς, όσο και με τα άτομα του περιβάλλοντος τους.
  • Επικοινωνούν όχι μόνο με τον προφορικό λόγο, αλλά και με τη γλώσσα του σώματος.
  • Δημιουργούν ιστορίες εύκολα, αβίαστα και δομημένα, αξιοποιώντας τη δημιουργική τους σκέψη.
  • Συνεργάζονται αποτελεσματικά, αποδοτικά και παραγωγικά μέσα σε μια ομάδα.

Στο theSPEAKids workshop, το πρώτο workshop δημόσιας ομιλίας και επικοινωνίας για παιδιά, μπορούν να εξελίξουν όλες αυτές τις δεξιότητες.

Διότι, θέτοντας από νωρίς τις βάσεις, τους δίνεται η δυνατότητα για ένα καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή τους. Εμείς πιστεύουμε σε αυτό και είμαστε βέβαιοι για την εξέλιξη των παιδιών μέσα από αυτό το μονοπάτι.

Άλλωστε, όπως έλεγε ο Mathew Jacobson: «Πίσω από κάθε παιδί, που πιστεύει στον εαυτό του κρύβεται ένας ενήλικας, που πίστεψε πρώτα σε αυτό.»

Περιεχόμενο του theSPEAKids workshop


Η επικοινωνία είναι σαν το νερό.

Είναι τόσο απαραίτητη στη ζωή του ανθρώπου όσο και το νερό που χρειάζεται για να επιβιώσει, να ζήσει και να αναπτυχθεί.

Με την επικοινωνία το άτομο έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί και να παρακινήσει άλλους ανθρώπους αναπτύσσοντας διαπροσωπικές σχέσεις μαζί τους σε διάφορους τομείς.

Για αυτό το λόγο δημιουργήσαμε τέσσερα (4) διαφορετικά workshops κατάλληλα για κάθε ηλικιακό εύρος από τη νηπιακή ηλικία μέχρι και την εφηβεία.

Σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά αρχίζουν να χτίζουν νοητικά την εσωτερικευμένη αναπαράσταση των αντικειμένων και αρχίζουν να αναπτύσσουν τη γλώσσα.

Μέσα από το theSPEAKids workshop τα παιδιά θα είναι σε θέση να κάνουν τη θεωρία πράξη.

Δηλαδή να είναι σε θέση:

- να δημιουργήσουν και να αφηγηθούν προφορικά μια ιστορία,
- να επικοινωνούν αποτελεσματικά μέσα σε μια ομάδα παιδιών
- να έχουν το θάρρος να εκφράζουν τη γνώμη και τη σκέψη τους.
- να αναγνωρίζουν εκφράσεις, συμπεριφορές και συναισθήματα

Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά έχουν αναπτύξει τη λογική σκέψη αλλά και την ικανότητα να λύνουν απλά προβλήματα. Επιπλέον είναι σε θέση να αναλύσουν ένα θέμα από πολλές οπτικές γωνίες.

Επομένως, στο theSPEAKids workshop, θα καλλιεργήσουν τις ικανότητες:

- να δημιουργούν δομημένες, ελκυστικές ομιλίες
- να ορίσουν έννοιες και να ενημερώσουν για θέματα της καθημερινότητας του
- να μπορούν να επιχειρηματολογήσουν

Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά έχουν την ικανότητα εξαγωγής συμπερασμάτων, αλλά και της αφηρημένης σκέψης, καθώς είναι σε θέση να απαντήσουν σε υποθετικές ερωτήσεις και διλήμματα.

Γι’ αυτό το λόγο, μέσω του theSPEAKids workshop:

- αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη γλώσσα του σώματος
- υποστηρίζοντας τις απόψεις τους για καίρια ζητήματα,
- μαθαίνουν να χρησιμοποιούν επιχειρήματα
- καλλιεργούν την ενεργητική ακρόαση, την ενσυναίσθηση και την κριτική σκέψη

Σε αυτές τις ηλικίες οι έφηβοι αλλάζουν τα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας τους εισάγοντας παραγωγικούς και επαγωγικούς συλλογισμούς, στοχάζονται και χρησιμοποιούν προτασιακή λογική.

Έτσι μέσω του theSPEAKids workshop, θα τους δοθεί η ευκαιρία να:

- κατανοήσουν τη σημαντικότητα της δομής σε μια ομιλία, αλλά και του συνδυασμού της γλώσσας του σώματος όπως επίσης και των υπόλοιπων χαρακτηριστικών που διαμορφώνουν έναν εξαιρετικό ομιλητή και εξελίσσουν την επικοινωνία.
- συνειδητοποιήσουν, αντιληφθούν και κατανοήσουν τη σημαντικότητα της ορθής επικοινωνίας τόσο με το περιβάλλον τους (φίλοι, σχολείο, οικογένεια) όσο και με τον ίδιο τους τον εαυτό και να εξελίξουν την αποτελεσματική επικοινωνία προς κάθε κατεύθυνση.
- αναπτύξουν το λεξιλόγιο, τη λογική αλλά και τη δημιουργική τους σκέψη που παίζουν καθοριστικό ρόλο σε μια αποτελεσματική επικοινωνία.

Σας καλωσορίζουμε στον μαγικό κόσμο των theSPEAKids.


Έναν κόσμο που δημιουργήθηκε για να εξελίξει την επικοινωνία των νέων γενιών.

Σας περιμένουμε όλους και όλες.