Ο ιστότοπος https://thespeakers.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο των theSPEAKERS A. Σ. Κουμαρίνος Ε.Ε. (εφεξής "Εταιρεία") καθώς επίσης και το online κατάστημα. Οι theSPEAKERS εδρεύουν στην Αγία Παρασκευή επί της οδού Τήνου 25, 15343 με ΑΦΜ: 802340077 και αριθμό ΓΕΜΗ: 174625403000.

Μέλημα της εταιρείας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως ιδιοκτήτριας του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην διεύθυνση "https://thespeakers.gr " προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά της.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του "https://thespeakers.gr" διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική έννομη τάξη, που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, καθόσον η χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα "https://thespeakers.gr " συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

01. ΟΡΟΙ

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσα από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

Η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.

02. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα "https://thespeakers.gr" χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία. Οι περιπτώσεις που θα χρειαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, τηλέφωνο κ.ά.) είναι κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας (https://thespeakers.gr) τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί σας, την επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους ή να χορηγηθούν σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της Εταιρίας τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης.

Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας. Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε για την ύπαρξη των δικαιωμάτων πρόσβασης και εναντίωσης που έχετε σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

Η Εταιρία μπορεί κατά καιρούς να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για να σας ενημερώνει για τη διάθεση από τις σελίδες του νέων διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε περίπτωση ωστόσο που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα, μπορείτε να μας γνωστοποιήσετε την άρνησή σας στη διεύθυνση info@thespeakers.gr.

03. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα "https://thespeakers.gr" έχει βασική προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

03.01 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επιπλέον προσωπική ασφάλεια αποτελεί το όνομα χρήστη (user name) και ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) που σας δίνετε όταν γίνεστε μέλος του "https://thespeakers.gr". Με αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, οι κωδικοί σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Κατά την παραγγελία σας και εφόσον έχετε συνδεθεί με το όνομα χρήστη (user name) και με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) στο ηλεκτρονικό κατάστημα "https://thespeakers.gr", η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματά μας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128bits. Δηλαδή κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα.

Οι συγκεκριμένοι κωδικοί πρέπει να φυλάσσονται με προσοχή και να μην δίνονται ποτέ σε τρίτους , ούτως ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος τα στοιχεία αυτά να περιέλθουν σε ξένα προς εσάς πρόσωπα. Συμβουλή: Κατά την δημιουργία του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) δημιουργείστε κωδικό ασφαλείας χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Για λόγους ασφαλείας οφείλετε να αλλάζετε το password σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, κ.ά.).

04. ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αφορούν τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντων. Στοιχεία για το κάθε προϊόν μπορείτε να πάρετε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας και κάνοντας "κλικ" στο αντίστοιχο προϊόν, υπό την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών που έχουν διαφύγει της προσοχής μας ή έχουν προκύψει λόγω διακοπής λειτουργίας της ιστοσελίδας για τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Για όλα τα προϊόντα που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας υπάρχουν ενδείξεις για την τρέχουσα διαθεσιμότητά τους. Σε κάθε περίπτωση οι χρόνοι παράδοσης των παραγγελιών, εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στις αποθήκες μας. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο την δεδομένη στιγμή θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωσή σας περί της μη διαθεσιμότητας του.

05. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το δικτυακό κατάστημα "https://thespeakers.gr" και όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του (φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, υπηρεσίες, προϊόντα, ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά σήματα που αντιπροσωπεύουν την "Εταιρεία" και το ηλεκτρονικό της κατάστημα), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση των παραπάνω, εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει σχετική έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Η Εταιρεία εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την πρόσβαση εάν υποπτευόμαστε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή αντιγραφή περιεχομένου της Εταιρίας.

06. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ - ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Α. Υπηρεσίες

Στην περίπτωση κατά την οποία, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την αγορά μίας υπηρεσίας ο Πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την συμμετοχή στα σεμινάρια που παρέχονται από την Εταιρία, τότε διατηρεί το δικαίωμα να το πράξη εντός επτά (7) ημερών από την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας. (money back guarantee)

Β. Προϊόντα

Υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης ή επιστροφής προϊόντος που έχει αγοραστεί από την Εταιρία. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει απαραιτήτως να επικοινωνήσετε με την ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεφωνικά στο +30 211 00 104 89 ή με e-mail στο info@thespeakers.gr.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας και το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στα γραφεία της Εταιρίας, Τήνου 25, Αγία Παρασκευή, 15343 , στην αρχική του συσκευασία στην οποία σας παραδόθηκε, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά αγοράς του.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επιστρέφει το ποσό που έλαβε από τον καταναλωτή εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που έλαβε το επιστραφέν προϊόν. Στο ποσό που θα επιστραφεί στον πελάτη δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα της αρχικής αποστολής του προϊόντος. Επίσης τα έξοδα αποστολής της επιστροφής δεν καλύπτονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ και επιβαρύνουν τον πελάτη.

Σε περίπτωση που το προϊόν που θα αποσταλεί στον πελάτη είναι ελαττωματικό με υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ τότε τα έξοδα αποστολής του προϊόντος θα επιστραφούν στον πελάτη με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει στην ΕΤΑΙΡΙΑ.

07. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας γίνεται με τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών.

08. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

H αποστολή των προϊόντων τα οποία δεν είναι ψηφιακά ή παρεχόμενες υπηρεσίες πραγματοποιείται μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων και στοιχίζει:

Εντός Ελλάδος 2.48€ με Φ.Π.Α..

Εντός Ε.Ε. 7.44€ με Φ.Π.Α..

Υπόλοιπες χώρες 24.80€ με Φ.Π.Α..