Α. Υπηρεσίες

Στην περίπτωση κατά την οποία, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την αγορά μίας υπηρεσίας ο Πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την συμμετοχή στα σεμινάρια που παρέχονται από την Εταιρία, τότε διατηρεί το δικαίωμα να το πράξη εντός επτά (7) ημερών από την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας. (money back guarantee)

Β. Προϊόντα

Υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης ή επιστροφής προϊόντος που έχει αγοραστεί από την Εταιρία. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει απαραιτήτως να επικοινωνήσετε με την ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεφωνικά στο +30 211 00 104 89 ή με e-mail στο info@thespeakers.gr.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας και το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στα γραφεία της Εταιρίας, Τήνου 25, Αγία Παρασκευή, 15343 , στην αρχική του συσκευασία στην οποία σας παραδόθηκε, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά αγοράς του.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επιστρέφει το ποσό που έλαβε από τον καταναλωτή εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που έλαβε το επιστραφέν προϊόν. Στο ποσό που θα επιστραφεί στον πελάτη δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα της αρχικής αποστολής του προϊόντος. Επίσης τα έξοδα αποστολής της επιστροφής δεν καλύπτονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ και επιβαρύνουν τον πελάτη.

Σε περίπτωση που το προϊόν που θα αποσταλεί στον πελάτη είναι ελαττωματικό με υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ τότε τα έξοδα αποστολής του προϊόντος θα επιστραφούν στον πελάτη με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει στην ΕΤΑΙΡΙΑ.