1ος Διαγωνισμός Δημόσιας Ομιλίας των theSPEAKERS (Μάρτιος 2023)