Ο Απόστολος Κουμαρίνος στο 26th HR Symposium της KPMG Greece (Μάρτιος 2023)