Όταν οι πράξεις μιλάνε για εμάς


Επικοινωνούμε καθημερινά ιδέες και μηνύματα για έναν καλύτερο κόσμο. Τίποτα όμως δεν μπορεί να αλλάξει εάν δεν το κάνουμε πράξη. Συμμετέχουμε ενεργά υποστηρίζοντας μια σειρά ενεργειών και χορηγώντας ιδέες που βοηθούν τον κόσμο μας να επουλώσει πληγές και να γίνει καλύτερος.

Επιπλέον των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν και που πάντα συμμετέχουμε σαν ομάδα και σαν προωθητές της εκάστοτε ανάγκης μέσα από το δίκτυό μας, υποστηρίζουμε ενεργά τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

Coco Mat _


Με την αδιόρατη σοφία της Φύσης ως πηγή έμπνευσης και οδηγό δημιουργούν πρωτοποριακά προϊόντα και έπιπλα για το σπίτι, από φυσικά υλικά ενώ προωθούν μια φιλοσοφία ζωής πιο κοντά στη φύση, και να ανοιγόμαστε στον διπλανό μας χαμογελώντας.