Ο Στέφανος Ξενάκης και οι theSPEAKERS στη Στέγη Αρχάγγελος Μιχαήλ (Νοέμβριος 2022)