Ποιοι λόγοι με ώθησαν να γίνω μέλος μιας ομάδας, όπως οι theSPEAKERS;