Με κούρασε να σε βλέπω μέσα από την οθόνη του κινητού μου!