Κάθε μέρα τρέχουμε για να προλάβουμε. Μήπως, όμως, ξεχνάμε να ζήσουμε;