Γιατί είναι λάθος να πιστεύεις ότι δεν έχεις κάτι σημαντικό να μοιραστείς με τον κόσμο;