«Το ταξίδι στο χρόνο που οδηγεί στην Επιτυχία» – Γ΄ μέρος