«Το ταξίδι στο Χρόνο που οδηγεί στην Επιτυχία» – A’ Μέρος