Παρουσίαση του βιβλίου “Κλαμπ των 5 π.μ.” στη Θεσσαλονίκη (Δεκέμβριος 2019)