Ομιλία Παρακίνησης από τους theSPEAKERS στον αγαπημένο τους χώρο – τα Public Stores Συντάγματος (Νοέμβριος 2019)