Παρουσίαση του βιβλίου "Κλαμπ των 5 π.μ." στη Θεσσαλονίκη