«Το ταξίδι στο χρόνο που οδηγεί στην Επιτυχία» - Γ΄ μέρος