«Το ταξίδι στο Χρόνο που οδηγεί στην Επιτυχία» - A' Μέρος