Χρησιμοποιώντας το “like” για να επιβραβεύσουμε τις συνήθειες μας